Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
imprezy
Miesiąc Wykaz Tydzień Dzień Kategorie get as iCal Print
Wydarzenie: 'Poszukiwanie Tosamoci Poprzez Malarstwo, Performans I Na lsku Opolskim' Print
  Wystawa
Data: sobota, 04 marca 2017 - 18:00

WWW BANNER - Lucilla

m 10 IT "Cykl prac prezentowanych na wystawiePoszukiwanie tosamoci poprzez malarstwo, performans i na lsku Opolskim jest konsekwencj realizowania przeze mnie twrczej biografii. Obrazy z tego cyklu powstay poprzez proces wydobywania z pokadw archetypowych form podwiadomoci imaginarium mojej tosamoci. Imaginarium tosamoci rozumiem jako zbir abstrakcyjnych wyobrae i skojarze zwizanych z egzystencj ale na gbokim, niewiadomym poziomie, ktre przybieraj ksztaty i formy dopiero po wydobyciu ich z podwiadomoci na ptno. Malujc antycypowaam powstanie tych obrazw, nie bdc pewn ich ostatecznej formy?dlaczego?? Proces twrczy odbywa si w prawej pkuli mzgowej i jest bezporednio powizany z podwiadomoci i intuicj. wiadomo ma tam dostp sporadycznie i w roli obserwatora. Tworzc te prace byam zarwno ich autork jak i obserwatork samej siebie. Interesowao mnie w jakiej formie wiadome zaoenia lewej pkuli mzgowej dotyczce imaginarium mojej tosamoci zamanifestuj si wizualnie w niezalenej realizacji prawej pkuli. By to ekscytujcy czas malowania i oczekiwania na powstajce obrazy. Z mojej perspektywy uzyskaam wizualne potwierdzenie wstpnych zaoe: W malarskiej interpretacji imaginarium tosamoci ma charakter ?ywej tkanki? - reagujcej podobnie do cykli przyrody i podlegajcej cigym zmianom, odradzajcej si i obumierajcej. Obrazy wchodzce w skad cykli badajcych imaginarium tosamoci pulsuj rytmicznie, raz si otwierajc, raz zamykajc, niezmiennie podajc coraz gbiej w malarsk materi. Poszukiwanie form abstrakcyjnych zakoczyam wrd struktur geometrycznych, ktre manifestuj eksploracj w naturze: regularnoci, powtarzalnoci i rytmicznoci towarzyszcej procesom yciowym. Podsumowujc, cyklem tym, a szczeglnie pracami ostatnimi zatytuowanymi Struktury podwiadomie odtworzyam peny cykl ycia: od narodzin do mierci i zwizanej z ni destrukcji.

m IT Obiekt 3 2015 duz y

Integraln czci wystawy jest animowany performance Hermeneutyka Lucilli, ilustrujcy m. in. postpowanie hermeneutyczne w oparciu o rozwaania filozofa Hansa - Georga Gadamera, w ktrych to hermeneutyka porwnana jest do drogi w ksztacie spirali budujcej stoek wci uszczegawianych pyta zwajcy si ku horyzontowi zrozumienia, do ktrego dotarcie jest niemoliwe.

Prezentuj rwnie sfilmowany Performance [katartyczny], ilustrowany swoim wasnym piewem. Postpowanie hermeneutyczne to sposb percepcji rzeczywistoci, ktry jest rwnie moim udziaem. Dowiadczanie np. procesu twrczego, a potem prba analizy tego co si wydarzyo jest okrelana wanie hermeneutycznym postpowaniem. Antycypowanie sensu w sztuce poprzez odnajdywanie emocjonalnych odniesie osobistych do prac artystycznych to hermeneutyczna interpretacja dziea. Do takiej wanie zachcam podczas wystawy, liczc na dyskusj.

m 9 IT 2015 obiekt 4 copy

Wystaw zamyka prezentacja poszukiwa tosamoci w miejscu w ktrym mieszkam, na lsku Opolskim. do tych poszukiwa wczam lokaln modzie. Poszukiwania te maj charakter dydaktyczno-artystyczny i na wystawie prezentuj je na przykadnie dwch projektw: filmu animowanego ?Tosamo lska Opolskiego? z 2015 i projektu ?Zmieniam wic Zostaj? z 2010."

Lucilla Kossowska

4 marca 2017 (sobota), godz. 18:00

Poszukiwanie tosamoci poprzez malarstwo, performans i na lsku Opolskim

wstp wolny

Ekpozycja do 31 marca 2017

Docz do wydarzenia na Facebooku:

Facebook logo square 40

https://www.facebook.com/events/167077683790793/

ja w obiektywLucilla Kossowska, malarka, pedagog, anglistka, zaoycielka Instytutu Edukacji przez Sztuk, doktor sztuki w dyscyplinie sztuki pikne na Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu, sekretarz zarzdu InSEA ? Midzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztuk, czonkini Zwizku Polskich Artystw Plastykw w Opolu i Warszawie w interdyscyplinarnej sekcji Modzi Sztuk. Artystka realizuje m.in. program autorski Angielski przez Sztuk?. Autorka ponad 15 wystaw indywidualnych i 60 grupowych w kraju i za granic m.in. w Meksyku (Museo MARCO Monterrey), Kolumbii (Galeria Akademii Sztuk Pie?knych w Kartagenie), Europie (Parlament Europejski w Strasburgu, Galeria Miejska w Poznaniu, Galeria Sztuki Wspczesnej w Opolu. Zrealizowaa ponad 70 autorskich warsztatw twrczych w kraju i za granic m.in. dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Biura Wystaw Artystycznych BWA w Katowicach, Muzeum lska Opolskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
Wyrniona Nagrod Prezydenta Miasta Opola w 2008 i stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010. Mieszka w Suchym Borze.
www.lucillakossowska.art.pl; www.ieps.com.pl


Zmieniam wic Zostaj 2010

WPROWADZENIE DO PROJEKTU

Projekt jest utrwalony na dwch pytach DVD, jeden to relacja z warsztatw, drugi to film wyreyserowany przez dzieci uczestniczce.


Projekt artystyczny "Zmieniam wic Zostaj" to cykl 12 warsztatw twrczych dla dzieci i modziey integrujcy modzie lsk i polsk z terenw wiejskich gminy Chrzstowice poprzez odkrywanie przy pomocy wspczesnych rodkw artystycznego wyrazu czym jest tosamo lska Opolskiego. Cykl, bezpatny dla uczestnikw zwieczya wystawa prezentujca prace uczestnikw w Galerii Zwizku Polskich Artystw Plastykw ?Na Pitrze? w Opolu. Projekt zrealizowaa Lucilla Kossowska z Instytutu Edukacji przez Sztuk ze stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Projekt stworzony zosta z myl o dzieciach i modziey wiejskiej aby rozwija ich krytyczn wiadomo spoeczn. Aktywno artystyczna u dzieci i modziey stanowi zalek postawy badawczej i krytycznej, sprzyja wewntrznej integracji, a wychowanie przez sztuk przygotowuje je do penej aktywnoci spoecznej, daje szans na pozbawione kompleksw, swobodne wyraanie wasnej osobowoci, uwiadamia o potrzebie rozwijania zmysu estetycznego, ktry zapobiega konsumpcyjnemu nastawieniu do ycia. Nazwa jest odzewem na spoeczn akcj reklamow miasta Opola ?Opolskie tu zostaj" majc na celu skoni modych ludzi do pozostawania na opolszczynie zamiast emigrowa zarobkowo do Niemiec.


Podczas trwania warsztatw uczestnicy dowiadczyli rnorodnych wspczesnych rodkw artystycznego wyrazu: malarstwa wielkoformatowego-graffiti, akcji plastycznej - street art, ingerencji w przestrze spoeczn, multimediw, instalacji przestrzennej czy animacji. Pierwszym etapem w ksztatowaniu twrczej autonomii uczestnikw byo zaprojektowanie zakadki internetowej, ktra stanie si miejscem do prezentacji nie tylko grupowej, ale rwnie indywidualnej. Uczestnicy korzystali w sposb twrczy i konstruktywny ze znajdujcej si przy wietlicy Wioski Internetowej, spotkali si ze wiadkami historycznej przeszoci lska: Konradem Mientusem (wycieczka autobusowa do Daca do Izby pamici, ktr zaoy) i Stefani Pawlety (crk Antoniego Pawlety -84 letni ktrej ojciec mia w przedwojennym niemieckim Suchym Borze polsk drukarni, a dzi gwna ulica Suchego Boru nosi jego imi). Odbyli wycieczk do Galerii Sztuki Wspczesnej w Opolu i Galerii Muzeum lska Opolskiego poczon z warsztatem malarskim, odkrywali atrybuty tosamoci lokalnej, tworzyli sownik lsko ? Polski, nakrcili filmu dokumentalno-animowany pt. ?Zmieniam, wic zostaj? oraz dowiadczyli wiele innych dziaa twrczych majcych na celu m.in. integracj rodowiska dzieci i modziey polskiej i lskiej, wzbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury lokalnej, zmian paradygmatu mylenia z ?wyjedam? na ?zostaj? , jak rwnie pozwolio dzieciom i modziey wiejskiej na spdzenie w sposb kreatywny wolnego czasu.


Artystyczne dokonania uczestnikw zaprezentowano na wystawie kocowej w Galerii ZPAP ?Na Pitrze? w Opolu poaczon z prezentacj multimedialn.
Wielkoformatowe grafitti ?Panorama Gminy Chrzstowice Nowych Szans i Mocnych Stron?, upamitniajce warsztaty zostao na stae zamontowane na frontowej elewacji wietlicy w Suchym Borze.


Tosamo lska Opolskiego

Instytut Edukacji przez Sztuk, Suchy Br| 2015

kierownik projektu | projektleitung: Lucilla Kossowska

uczestnicy | teilnehmer: Dominika Czarnecka, Maja Czarnecka, Paulina Kicia, Tomasz Kopczyski, Marcel Kossowski-Koodziej, Tycjan Kossowski-Koodziej, Luiza Kurzyska, Daria Mateja, Wanessa Opiela, Marta Pocka, Dominik Siwiec, Julia Wawrzynek, Miosz Winiewski, Natalia Zitek

Projekt Tosamo lska Opolskiego pod auspicjami Instytutu Edukacji przez Sztuk zrealizowali szstoklasici i gimnazjalici z terenw wiejskich gminy Chrzstowice, zainteresowani rzeczywistoci historyczn regionu.


Tosamo, rozumiana jest w projekcie za Zygmuntem Baumanem jako realizacja wasnej biografii, a modzie uczestniczca w poowie legitymuje si pochodzeniem lskim, w poowie polskim.
Projekt przyj form mozaiki krtkich filmw animowanych, w ktrych uczestnicy opowiedzieli historie z wasnego ycia, przeplatane archiwalnymi wypowiedziami Konrada Mientusa. Warsztaty animacji poprzedzia wizyta w Izbie Pamici tego ?lzaka renesansu? w Dacu. Modzi badacze zaprezentowali wyniki swoich prac na samodzielnie przygotowanej wystawie poczonej z wykadem profesora Franciszka Marka, ktry barwnie opowiedzia o bogactwie lskich wartoci obecnych w polskiej kulturze i owiacie.
Tosamo l. Opolskiego jest czci projektu Michaela Kurzwelly?ego Nowa Amerika w Krainie Migrantw.

Logotyp Wyspy Skarbw - transparent may

GDASKI ARCHIPELAG KULTURY "WYSPA SKARBW"
DOM KULTURY / GALERIA / MUZEUM

ul. Turystyczna 3
Gdask Sobieszewo
tel. 58 323 91 15
wyspaskarbow.gak.gda.pl

facebook: https://www.facebook.com/Wyspa-Skarb%C3%B3w-GAK-180596221975877/