Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
imprezy
Miesiąc Wykaz Tydzień Dzień Kategorie get as iCal Print
Wydarzenie: 'Wernisa Wystawy' Print
  Wystawa
Data: piątek, 01 sierpnia 2014 - 18:00

Gdaski Archipelag Kultury ?Wyspa Skarbw? zaprasza na

Wernisa wystawy "Co nam daa Solidarno"

Wojciech Milewski
Urodzi si w 21 sierpnia 1936 roku w Warszawie.
Fotografi zaj si 54 lata temu, pracujc w Bydgoskich Zakadach Fotochemicznych w laboratorium dowiadczalnym. Szybko fotografia staa si jego pasj, a potem zawodem. Od roku 1970 mieszka na Wybrzeu. Jako fotograf pracowa w przemyle okrtowym. W latach 1990-1992 by fotografem Prezydenta RP Lecha Wasy. Fotografi artystyczn zajmuj si od roku 1957. W roku 1958 uzyska gwn nagrod w konkursie ?Szczecin zawsze Polski". W 1974 roku zosta instruktorem zespow fotograficznych kategorii S. W roku 1980 otrzyma tytu AFIAP (Federacji Fotograficznej przy UNESCO). Od 1982 roku jest mistrzem fotografii. W latach 1973-1986 by czonkiem Komisji Artystycznej Gdaskiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF). W latach 1986-1988 by wiceprezesem ds. artystycznych GTF. Od latach 1988-1990 by prezesem GTF-u. Od roku 1989 r. jest honorowym czonkiem GTF. Posiada srebrn odznak Federacji Stowarzysze Fotograficznych w Polsce, ktr otrzyma w 1989 roku.

Bra udzia w przeszo 400 wystawach w kraju i zagranic. Otrzyma ponad 70 nagrd w konkursach krajowych i zagranicznych, m.in.:
- I nagroda na wystawie fotografii artystycznej w Tarnowie w 1972 r.;
- zoty medal w San Paolo, Brazylia w 1973 r.;
- zoty medal w dziedzinie fotografii artystycznej w Tarnowskich Grach w 1974 r.;
- nagroda gwna Salonu Artystycznego w Gdasku w 1979 r.;
- srebrny medal na wystawie ?Foto-Expo '81";
- wyrnienie w konkursie fotografii polskiej ?Zocisty Jantar", Gdask 1981 r.
- Grand Prix dla Gdaskiego Towarzystwa Fotograficznego, ?Konfrontacje fotograficzne", widnica 1986 r. ;
- nagroda GTPS ?Czowiek Roku 1987" za wystawiennictwo;
- nagroda Jubileuszowa Prezydenta Gdaska na 50-lecie pracy artystycznej;
- nagroda Prezydenta Miasta Gdaska Pawa Adamowicza na 50-lecie dziaalnoci twrczej.
Wystawia take swoje prace zagranic: we Francji, w Niemczech, Brazylii, Japonii, USA, Australii, Czechosowacji, we Woszech, na Wgrzech, w Hiszpanii, Cejlonie, Indiach, Hong-Kongu, ZSRR i in.

M 1

M 2

Janusz Rydzewski ?
Dziennikarz, artysta fotografik.
Czonek: - Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) - Midzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) - Zwizku Polskich Artystw Fotografikw (ZPAF) - Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (FRP).
Dziesitki lat pracy twrczej rozpocz w redakcji Dziennika Batyckiego, poprzez Wydawnictwa Morskie, a po 1956 roku praca w redakcji Magazynu Ziem Pnocnych "Panorama Pnocy" przyniosa moliwoci powicenia szczeglnej uwagi ulubionej tematyce morskiej, ktr dane byo kontynuowa w redakcji miesicznika "Morze" pod nieodaowanym redaktorem Jerzym Miciskim. Niezalenie od tych tytuw byy publikacje w rnych wydawnictwach w tym w miesiczniku Polska, Przekrj i innych, wsppraca z agencjami w tym Centraln Agencj Fotograficzn CAF, "Europa Press".
Poza prac redakcyjn bya twrczo wydawnicza i wystawiennicza wieczona udziaem, sukcesami, nagrodami, nawet w tak prestiowych imprezach jak konkursy: "World Press Photo", oglnopolskie konkursy fotografii prasowej, "Expo": "Camera as Witness", "Biennale Fotografii Krajw Batyckich", "Czowiek i jego wiat" dr. Karla Pawka ("Stern") i wiele innych, ktre zaowocoway medalami, dyplomami i wieloma wyrnieniami.

?Jedn z powaniejszych prac fotograficznych wykonaem dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat "Polska Gospodarka Morska" (99 zdj) do eksponowania na terenie rnych pastw. Podobne moje opracowanie dla Centralnego Muzeum Morskiego byo eksponowane w salach tego muzeum. Moj osobist satysfakcj byo stworzenie, jako plon wieloletniej pracy twrczej zdj, ktre utworzyy album pt. "Gdask - Duch Miejsca" , do ktrego teksty zawdziczam historykowi i poecie Antoniemu Kozowskiemu i Krzysztofowi Dowgwiao.
Do niemniejszej satysfakcji zaliczy mog skromniejszy udzia, ale w doborowym towarzystwie wspautorw w albumach powiconych "Solidarnoci" wydanych przez Andrzeja i Teres Sowiskich. Udzia w licznych wystawach i publikacjach w tym temacie, a take wsppraca z Europejskim Centrum Solidarnoci i Instytutem Pamici Narodowej, "Kart", NSZZ "Solidarno", przy czym warto wspomnie o dwch ekspozycjach, w ktrych mj skromny udzia mia miejsce ku poytkowi dla historii. I s to: staa wystawa w historycznej sali BHP Stoczni Gdaskiej, gdzie znalaz si mj zestaw zdj wrd innych autorw i podobnie na wystawie "Drogi Solidarnoci" na 30-lecie Zwizku "Solidarno". ?
Janusz Rydzewski

Laureat odznacze pastwowych:
- Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Srebrny Krzy Zasugi
- Zasuony Pracownik Morza (trzykrotnie nadany przez Ministerstwo eglugi i Gospodarki Morskiej)
- Zasuony Dziaacz Kultury nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki
- Tutu AFIAP nadany przez Midzynarodow Federacj Sztuki Fotograficznej.

R 1

Wystawa potrwa do 20.08.2014

Wstp wolny