Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola

dawniej „Izba Pamięci Wincentego Pola”

 

HISTORIA IZBY PAMIĘCI

Izba Pamięci powstała w 1974 roku i została poświęcona wybitnemu pisarzowi, geografowi i podróżnikowi – Wincentemu Polowi.  Jej zadaniem stało się przybliżenie społeczeństwu zarówno twórczości Pola, jak i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych.

Początkowo Izba Pamięci mieściła się w jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Tęczowej. Dopiero w 1977 roku, dzięki staraniom Komitetu Osiedlowego w Sobieszewie, otrzymała salę ekspozycyjną w budynku przy ul. Turystycznej 3, gdzie obecnie mieści się siedziba „Wyspy Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Utworzenie Izby Pamięci na obszarze Wyspy Sobieszewskiej przy samym ujściu Wisły nie jest przypadkowe. Wiąże się bowiem z obecnością Wincentego Pola na tych terenach na przestrzeni lat 30. i 40. XIX wieku. Pisarz dzięki tej wyprawie opisał piękno krajobrazu Żuław Wiślanych, stworzył mapy hydrograficzne i wymyślił nazwę geograficzną Śmiała Wisła dla nowoutworzonego w 1840 roku ujścia Wisły w Górkach.

Od początku swego istnienia Izba Pamięci była zarządzana społecznie. Jej początki były skromne: kilka pamiątek umieszczonych w pięciu gablotach. Dopiero wytrwała praca społecznych opiekunów: Ryszarda Sykisza i Jana Sidorczaka oraz życzliwość darczyńców przyczyniła się do powiększenia i urozmaicenia ekspozycji. Izba Pamięci gromadziła eksponaty związane z życiem i twórczością Wincentego Pola. Ponadto zbierała obiekty związane z żeglugą morską oraz codziennym życiem mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Żuław Wiślanych.

Cała ekspozycja została podzielona na kilka części tematycznych takich jak: przedmioty codziennego użytku, czy eksponaty marynistyczne. Wśród nich osobne miejsce zajmuje unikatowy księgozbiór dziewiętnastowiecznych wydań dzieł Wincentego Pola. To efekt owocnej współpracy zarówno z siedzibą Muzeum Lubelskiego oraz z prawnukiem poety – Adamem Polem, który przekazał największą liczbę egzemplarzy jego dzieł.

W 2006 roku na prośbę Rady Opiekuńczej opiekę nad zbiorami objęła „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury.

W 2012 r. dotychczasowa nazwa została zastąpiona na Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK.

 

Społeczni opiekunowie Izby Pamięci Wincentego Pola:

Lata 1974 – 2006

  • † Ryszard Sykisz
  • Jan Sidorczak
  • Rada Osiedla Sobieszewo

Od 2006 – Wyspa Skarbów GAK

  • 2006 – 2007 Monika Roguszczak
  • 2007 – obecnie Paweł Jarczewski