Podróże Podróżowanie Podróżnicy

Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury / Izba Pamięci Wincentego Pola/ Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Dworek Wincentego Pola


mają zaszczyt zaprosić Państwa na


XI Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Świat Wincentego Pola”


„Podróże - Podróżowanie – Podróżnicy”


Dzień I: 10.04.2019 15.00 – 19.30


Dzień II: 11.04.2019 10.30 – 17.00


Miejsce obrad: "Wyspa Skarbów: GAK / sala galeryjna


Po blisko 10 latach konferencja, którą niezmiennie organizowano w Oddziale  Muzeum Literackiego w Lublinie - Filii Dworek Wincentego Pola, po raz pierwszy odbędzie się poza granicami „matecznika” Patrona. W dniach 10-11 kwietnia 2019 r. zapraszamy do Sobieszewa, na doroczne spotkanie sympatyków i badaczy czasów Wincentego Pola, jak i całego wieku XIX.


Organizatorzy tegorocznej konferencji zaproponowali szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania. Propozycje zagadnień badawczych to m.in.: podróże Wincentego Pola; historia podróżowania; XIX - wieczni podróżnicy /sylwetki, dokonania, spuścizna/; regionalistyczny wymiar podróżowania; znane i mniej znane dzienniki z podróży z czasów życia Poety; miasta, państwa, regiony w opisach XIX w. podróżników; podróżnik, wędrowiec, nomada, turysta, pielgrzym jako bohater literacki; zagraniczne wojaże, religijne pielgrzymki, zsyłki - relacje z drogi i miejsc pobytu; turystyka i podróżopisarstwo jako obraz wieku, czasu, obyczaju; podróżowanie w tekstach kultury; środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika; podróże kobiet w XIX w. i na początku XX w.; utwór literacki jako  „przewodnik” podróżowania.


Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli różnych dyscyplin


- historyków
- historyków kultury i literatury
- językoznawców
- socjologów
- filozofów
- oraz tych, którzy chcieliby się podzielić swoimi refleksjami na temat zagadnienia konferencji.


Konferencja „Podróże - Podróżowanie – Podróżnicy” jest organizowana przez „Wyspę Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury w ramach obchodów 45. lecia działalności Izby Pamięci Wincentego Pola.


PROGRAM:


10 kwietnia 2019 /środa/ Galeria „Wyspy Skarbów” GAK


15.00 – 15.30 Uroczyste Otwarcie Konferencji
Teresa Kuśmierska
– Dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury
dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG - Kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Beata Szalkowska – Kierownik „Wyspy Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury
Paweł Jarczewski – Kustosz Izby Pamięci Wincentego Pola,
„Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury


15.30 – 16.00 Paweł Jarczewski
(Izba Pamięci Wincentego Pola, „Wyspa Skarbów” GAK)
Sposób oryentowania się do stron, czyli okolic świata…


16.00 – 16.30 Mieczysława Cierpioł
(Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej)
Wincenty Pol – w działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej


16.30 – 17.00 mgr Magdalena Zaremba
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Podróże romantyków w stronę sztuk pięknych


17.00 – 17.20 przerwa kawowa


17.20 – 17.50 prof. dr hab. Barbara Jędrychowska,
(Uniwersytet Wrocławski)
Podróż pod eskortą. Edukacyjny wymiar drogi na Syberię XIX – wiecznych zesłańców


17.50 – 18.20 dr Ewelina Maria Kostrzewska
(Uniwersytet Łódzki)
Sukces pisany podróżą? Europejska eskapada hrabianki
Cecylii Plater-Zyberkówny w końcu XIX w.


18.20 – 18.40 dyskusja


18.40 Otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 45.lecia
Izby Pamięci Wincentego Pola


11 Kwietnia 2019 /czwartek/ Galeria „Wyspy Skarbów” GAK


10.30 – 11.00 dr Grażyna Połuszejko
(Muzeum Lubelskie w Lublinie -  Muzeum Literackie w Lublinie
- Filia Muzeum Józefa Czechowicza)
Rugia. Wyspa słowiańskich bogów. Z podróży Wincentego Pola


11.00 – 11.30 prof. dr hab. Małgorzata Łoboz  
(Uniwersytet Wrocławski)
Nadmorska apatia, nostalgia, melancholia w literackich pejzażach Wincentego Pola i innych poetów XIX w.


11.30 – 12.00 dr Damian Włodzimierz Makuch 
(Uniwersytet Warszawski)
Czy w poemacie „Pacholę hetmańskie” czas i przestrzeń znaczą?
 – przygody recepcji Wincentego Pola


12.00 – 12.20 Dyskusja


12.20 – 12.40 przerwa kawowa


12.40 – 13.10 mgr Ewa Cichocka
(Studio Dokumentacji Podróżniczej EGC)
Sycylia w polskiej literaturze i podróżniczych relacjach XIX w.


13.10 – 13.40 mgr Wiktor Kowalczyk
(Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział - Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Dworek Wincentego Pola)
Kilka uwag na temat horyzontu geograficznego Wincentego Pola


13.40 – 14.10 dr Mirosława Radowska-Lisak
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Rzeczy „na żywych bytu ludowego materiałach osnute”.
Józefa Ignacego Kraszewskiego pisanie etnografii


14.10 – 14.30 Dyskusja


14.30 – 14.40 przerwa kawowa


14.40 – 15.10 Sabina Drożdziecka
(Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska)
Podróż po Gdańsku. Z archiwum Brunona Zwarry
w PAN Bibliotece Gdańskiej.


15.10 – 15.40 Dominika Pękalska
(Uniwersytet Warszawski)
„Kilka kartek z Kaukazu” Antoniego Rehmana
– próba lektury postkolonialnej


15.40 – 16.10 Paweł Jarczewski
(Izba Pamięci Wincentego Pola, „Wyspa Skarbów” GAK)
Rugia, Wyspa, Mierzeja – obraz trzech wędrówek Wincentego Pola


16.10 – 16.30 Jan Sidorczak Słów kilka na temat Wincentego Pola


16.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Spotkanie