Trzy Warstwy - Pierwsza

Trzy Warstwy są opowieścią o procesie twórczym, o zmienności wspomnień, potrzebie powrotów do miejsc i zdarzeń, które z czasem przybierają formy odmienne od pierwotnych.
Pamięć szykuje nam niespodzianki i być może w zależności od szeroko pojętej nastrojowości, z czasem na pierwotny obraz nakładają się kolejne warstwy  wspomnień. Bywa, że obraz ulega zdecydowanemu uproszczeniu albo rozbudowuje w sposób zaskakujący. Nic nie jest jednoznaczne.


"Trzy Warstwy - Pierwsza"  to notatki, szybkie szkice - jak opowieści zaraz po zdarzeniu. Powstają na przygodnych kartkach, w notatnikach, blokach...Nigdy nie pokazywane, czasem zapomniane. Ale ważne. To one sprawiają, że po długim czasie powstaje obraz. Nigdy taki sam jak pierwotny rysunek. Bo to już zostało powiedziane.
To również prace malarskie. Powstają szybko. Są zapiskiem impulsu, potrzebą snucia opowieści. Zazwyczaj pogodnej. Wracam do tego co pogodne, bo takie powinno być życie.


Grażyna Kunicka - Malarka, ceramiczka i ilustratorka. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Miasta Gdańska. Laureatka Nagrody specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.Kuratorka wystaw, animatorka kultury, wykładowca na studiach podyplomowych, liderka i współautorka scenariuszy międzynarodowych projektów unijnych, uczestniczka plenerów, sympozjów międzynarodowych i społecznych akcji artystycznych organizowanych na rzecz miasta. Uczestniczyła w rewaloryzacji Domu Uphagena w Gdańsku. Współpracowała z muzeami przy realizacji wystaw stałych i czasowych. Prowadzi warsztaty rozwoju artystycznego z malarstwa, rysunku i ceramiki dla wszystkich grup wiekowych. Rezydentka WL4.
Wystawia w kraju i za granicą.


wstęp wolny / ekspozycja wystawy do 30.04.2019


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Wystawa